Tim Snijckers - Wethouder CDA Maasgouw -
Stem Slim, Stem Tim

Waarvoor kunt u bij mij terecht...

Wethouders worden allemaal voorzien van een portefeuille. Dit is het werkveld waar wij de hele dag mee bezig zijn. Mijn portefeuille bestaat uit:

Wonen en migratie

Vroeger heette dit volkshuisvesting. Waar willen we onze inwoners laten vestigen, hoe is het gesteld met onze demografie, hoeveel inwoners komen en gaan, hoe maken we het aantrekkelijk dat inwoners zich in Maasgouw willen vestigen. Allemaal vraagstukken die horen bij Wonen en Migratie.

Ruimtelijke Ordening

Hoe zorgen we er samen voor dat onze ruimte planologisch en stedenbouwkundig wordt ingericht? Oftewel, hoe maken en behouden we onze mooie kernen. Als deze vraagstukken komen bij Ruimtelijke Ordening aan bod. 

Vergunningen

Bouwvergunningen, dakkapellen, welstand, evenementen-vergunningen………..we krijgen er allemaal mee te maken. Soms tot ergernis, maar vergunningen dienen vooral ondersteunend te zijn aan het te organiseren bouwwerk dan wel evenement.

Sport

Zowel met alle inhoudelijke sportzaken als ook de sportaccommodaties houd ik me bezig. Zowel binnensport en buitensport. Dat zijn er een heleboel. Met onze nieuwe sportvisie, die opgesteld is vanaf onderop (de verenigingen, daar waar de kennis zit), willen we zorgen dat Maasgouw een gemeente is waar iedereen kan sporten en bewegen.

Cultuur

Cultuur is een breed begrip. Van harmonieën tot schutterijen, van carnavalsverenigingen tot musea. Al met al vooral een leuk onderwerp waarmee ik door de hele gemeente actief ben. Veel vrijwilligers die onze oude tradities in ere willen houden en vooral werken aan het versterken van de samenleving.

Cultureel Erfgoed en Monumenten

De gemeente Maasgouw is na de gemeente Maastricht en Roermond, de derde gemeente van de provincie Limburg als je kijkt naar de hoeveelheid monumenten. Veel vergunningen of ruimtelijke ontwikkelingen hebben effect op onze monumenten. Onze (cultuur)historische kernen Stevensweert, Thorn en Wessem hebben ook nog allemaal een beschermd Stads- en Dorpsgezicht. Deze monumenten maken Maasgouw een gemeente met een unieke kwaliteit en het is aan ons allen, om deze kwaliteit te waarborgen.

Kermissen

Dit is wellicht qua omvang het kleinste deel van mijn portefeuille, maar zeker niet de minste. Kermissen zijn een belangrijk onderdeel van onze Limburgse eigenheid. Het is enorm van belang voor saamhorigheid, gezelligheid en gevoel voor gemeenschap. Dat is meer dan vermeldenswaardig.

Opbellen
E-mail